Disclaimer

1. Vorwerk is er sinds kort van op de hoogte dat er de laatste tijd accessoires voor het Thermomix® keukenapparaat in omloop zijn. Externe fabrikanten bieden deze aan als extra toebehoren of ter vervanging van de originele Vorwerk Thermomix® accessoires, zoals mengbekerdeksel, afdichtring, mixmes, mengbeker, voetstuk mengbeker, maatbeker, Varoma®onderdelen, kookmand, vlinder en spatdeksel..

 

2. Wij willen u hieromtrent op het volgende wijzen: we raden u aan om voor uw Thermomix® alleen originele producten of accessoires van Vorwerk te gebruiken die Vorwerk goedgekeurd heeft.

 

3. Het gebruik van onze originele Vorwerk Thermomix® accessoires, in combinatie met de Thermomix®, garandeert dat aan alle veiligheidseisen van de fabrikant is voldaan, zodat de Thermomix® naar behoren zal functioneren. Al onze accessoires zijn uitvoerig getest, zodat u veilig en zonder risico op verwondingen kunt koken zonder uw Thermomix® te beschadigen.

 

4. Ondanks voortdurende marktobservatie kunnen wij accessoires die niet door Vorwerk vervaardigd of goedgekeurd zijn, niet beoordelen op betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid voor uw Thermomix® en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan. Wij kunnen met name niet garanderen dat het gebruik van dergelijke accessoires niet tot verwondingen zal leiden, dat voedsel niet zal worden besmet door ongeteste kunststoffen en dat uw Thermomix® niet beschadigd zal raken.

 

5. Voordat u accessoires van derden gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat u uw aanspraak op garantie en mogelijke productaansprakelijkheidsclaims kunt verliezen indien er schade ontstaat door het gebruik van niet-originele accessoires.

 

6. Onjuiste reparaties aan uw apparaat kunnen resulteren in brand, elektrische schokken of verbranding: Repareer uw apparaat nooit zelf, omdat dit de veiligheidsfuncties kan uitschakelen. Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door de klantenservice van Vorwerk, een reparatiecentrum van Vorwerk of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele reserveonderdelen, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Neem contact op met uw Vorwerk-klantenservice in het geval het apparaat beschadigd raakt.