Lees dit reglement aandachtig door. Door onze website te blijven gebruiken en persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met dit privacybeleid.

INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende informatie verzamelen en verwerken wanneer u onze website bezoekt, wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u zich bij ons registreert of wanneer u bij ons winkelt:

 • Informatie die u ons verstrekt wanneer u het contactformulier op onze website invult, met inbegrip van uw naam en titel, uw adres, bedrijfsinformatie (indien van toepassing) en contactinformatie zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Informatie die wij van u vragen wanneer u reageert op aanbiedingen of deelneemt aan onderzoeken die wij uitvoeren voor onderzoeksdoeleinden, zelfs als u niet hoeft te reageren.
 • Informatie die we nodig kunnen hebben over uw bezoeken aan onze website of wanneer u ons belt, met inbegrip van technische informatie over het Internet Protocol (IP)-adres dat u gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens op onze website, browsergegevens, besturingssysteem en platforms, Uniform Resource Locator (URL)-informatie, producten die u hebt bekeken of opgezocht, reactietijden op een webverzoek, downloadfouten, de duur van uw bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie, onderzoeksmethodes, en telefoonnummers die u gebruikt als u ons belt.
 • Informatie die wij van andere bronnen kunnen ontvangen wanneer u onze websites of andere diensten gebruikt. In dergelijke gevallen zullen wij u informeren dat wij de informatie die wij intern verzamelen, kunnen gebruiken en koppelen aan andere informatie die wij op deze website verzamelen. Wij werken nauw samen met zakelijke partners en kunnen informatie over u van hen ontvangen (bijvoorbeeld van demonstranten, onderaannemers die technische, betalings- en leveringsdiensten, leveranciers van analyseservices, aanbieders van informatiezoekdiensten en kredietbureaus).

Wij slaan geen creditcardgegevens op en vertrouwen volledig op onze betaalservicepartners voor veilige betalingen aan onze klanten.

In sommige gevallen is het mogelijk dat de informatie die wij verzamelen u niet persoonlijk identificeert. Deze statistische informatie over de surfgewoonten en -patronen van onze gebruikers identificeert geen personen.

COOKIES

Door gebruik te maken van een cookie-bestand dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, kunnen wij informatie ontvangen over uw algemene gebruik van het internet en het gebruik van onze website. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde diensten te leveren. Sommige van de cookies die wij gebruiken zijn essentieel voor het functioneren van onze website. Raadpleeg onze richtlijnen voor cookies voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en hoe ze worden gebruikt.

OPSLAG EN VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Alle informatie die u aan ons doorgeeft, wordt opgeslagen in onze systemen en kan door ons worden verwerkt en gebruikt. Het kan worden overgebracht naar en opgeslagen op een locatie binnen de Europese Economische Ruimte waar onze hosting servers zich bevinden. Ze kunnen ook worden overgebracht en opgeslagen buiten de EER en worden verwerkt door werknemers die buiten de EER voor ons of voor een van onze zakenpartners of dienstverleners werken. Deze werknemers kunnen onder andere verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw bestelling, betalingsgegevens en het verlenen van diensten. Door het doorgeven van uw persoonlijke gegevens stemt u in met deze openbaarmaking, opslag of verwerking. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

Naast onze zakelijke partners die ons helpen u onze producten en diensten te leveren, worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij de wet dit vereist.

Behalve zoals bepaald in dit gedeelte of zoals vereist door de wet, zullen wij uw kaart-/accountgegevens alleen gebruiken voor betalingen om uw bestelling te verwerken en zullen wij uw kaart-/accountgegevens niet bekendmaken voor betalingen aan een derde partij.

GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Informatie die wij hebben verzameld of van u hebben ontvangen kan door ons op de volgende manieren worden gebruikt:

 • Om onze producten, diensten en website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk wordt aangeboden.
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons heeft besteld of die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn als u voor deze doeleinden hebt gevraagd of ermee heeft ingestemd dat er contact met u wordt opgenomen.
 • Om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit een contract dat tussen u en ons is gesloten.
 • Om u in staat te stellen desgewenst gebruik te maken van onze interactieve diensten.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze producten of diensten.
 • Voor onze eigen marktonderzoeksdoeleinden (zoals het vragen aan u om ons feedback te geven over onze producten en diensten).
 • Voor het beheer van onze website en interne activiteiten, waaronder het oplossen van problemen, beveiliging, gegevensanalyse, testen en statistische onderzoeken.
 • Om een link te leggen naar andere informatie die wij van u hebben verzameld of ontvangen en om de gelinkte informatie te gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Vink het juiste vakje aan op het formulier dat wij gebruiken om uw informatie te verzamelen als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens of contactgegevens van het bedrijf worden gebruikt voor onze marketingdoeleinden of om u informatie te verstrekken over speciale aanbiedingen, derden of andere informatie waarvan wij denken dat die interessant voor u kan zijn.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven indien:

 • We kunnen elk deel van het bedrijf of de activa verkopen of kopen, en in een dergelijk geval kunnen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dat deel van het bedrijf of de activa.
 • Wij zijn verplicht uw persoonlijke informatie vrij te geven of mee te delen om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze algemene voorwaarden te handhaven of toe te passen of om onze rechten, eigendommen en veiligheid of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten en derden te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudepreventie en kredietrisicovermindering.

VEILIGHEID

Wij zetten ons in voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Om ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking te voorkomen, gebruiken we redelijke fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen. Onze beveiligingstechnologieën en -procedures worden regelmatig herzien om de tijdigheid en effectiviteit ervan te waarborgen.

Wij zullen alle redelijke, noodzakelijke stappen ondernemen om de veilige behandeling van uw persoonlijke informatie te verzekeren in overeenstemming met dit Privacybeleid.

De informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Helaas is de gegevensoverdracht via het internet niet volledig beveiligd. Hoewel wij redelijke maatregelen nemen om uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van alle informatie die naar onze website wordt verzonden niet garanderen. elke overdracht is op eigen risico.

U moet alle persoonlijke veiligheidscodes en wachtwoorden die wij u kunnen verstrekken (of die u kiest) voor toegang tot bepaalde delen van de Website en alle instructies die wij u kunnen geven om dergelijke informatie vertrouwelijk en veilig te houden, vertrouwelijk houden. Betalingstransacties worden verwerkt door onze betalingsdienstpartners via beveiligde betaalsites en voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). U dient ervoor te zorgen dat alle betalingstransacties die u verricht in een veilige omgeving worden uitgevoerd.

UW RECHTEN EN UW BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID OVER UW GEGEVENS

Je hebt te allen tijde het recht:

 • Om toegang te krijgen tot de informatie die wij over u hebben in overeenstemming met de EU wet van 25 mei 2018 inzake gegevensbescherming (GDPR).
 • Om een rectificatie of bijwerking van uw gegevens aan te vragen.
 • Verzoek om verwijdering van uw gegevens uit onze administratie.
 • Vertel ons dat u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor onze eigen direct marketing doeleinden. Wij geven uw persoonlijke gegevens uitdrukkelijk niet door aan derden voor direct marketing doeleinden.

Om dit te doen, vinkt u het juiste vakje aan op het formulier of de formulieren waarmee wij uw gegevens verzamelen of neemt u contact met ons op via de contactknop op onze website.

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze zakenpartners en andere derden die voor u interessant kunnen zijn. Als u een link naar een van deze webpagina's volgt, heeft u onze website verlaten en dient u er rekening mee te houden dat wij geen controle over deze webpagina's hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de veiligheid en privacy van de informatie die u verstrekt wanneer u dergelijke websites bezoekt. Lees het toepasselijke privacybeleid door voordat u persoonlijke informatie naar dergelijke websites stuurt.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken en u daarom vragen dit Privacybeleid regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van hoe wij de informatie die wij verzamelen gebruiken en beschermen. Door de Site te blijven gebruiken, stemt u in met alle updates die we kunnen maken.